கால்-கேர்ள் ஊழலை உறுதிப்படுத்திய பின்னர் அலிசன் ராப் நிர்வாணமாக இருந்தார்
அலிசன் ராப்

கால்-கேர்ள் ஊழலை உறுதிப்படுத்திய பின்னர் அலிசன் ராப் நிர்வாணமாக இருந்தார்

சியாட்டிலில் அழைப்புப் பெண்ணாக பணிபுரிந்த அலிசன் ராப்பின் நிர்வாண படங்கள் இங்கே உள்ளன, அவர் தனது புண்டையை ஒரு மணி நேரத்திற்கு $ 250 க்கு வணங்குகிறார், எனவே நீங்கள் அனைவருக்கும் உண்மையான ஈமோ காரணமின்றி சில உண்மையான விளையாட்டுக் குஞ்சுகளைப் பிடிக்க வாய்ப்பு உள்ளது ! முதல் சில படங்கள் அவள் உண்மையில் ... ஆக பணிபுரிந்தாள் என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

மேலும் படிக்க >