‘தாஸ் பரிசோதனை’ யிலிருந்து ஆண்ட்ரியா சவாட்ஸ்கி நிர்வாண காட்சி
ஆண்ட்ரியா சவாட்ஸ்கி

‘தாஸ் பரிசோதனை’ யிலிருந்து ஆண்ட்ரியா சவாட்ஸ்கி நிர்வாண காட்சி

‘தாஸ் பரிசோதனை’ படத்திலிருந்து புதிய ஆண்ட்ரியா சவாட்ஸ்கி நிர்வாண காட்சியைப் பாருங்கள், இந்த நடிகை தனது சட்டையை கழற்றி, ஒரு அதிகாரியிடம் தனது நிர்வாண சோகமான மார்பகங்களைக் காண்பிப்பதைக் காணலாம்! அவர் உத்தரவுகளை வழங்குவதற்காக இங்கு வந்துள்ளார், அவரைப் பிரியப்படுத்த அவள் இங்கே இருக்கிறாள், இருந்தாலும் நிர்வாணமாக இருப்பதில் அவள் மிகவும் மகிழ்ச்சியடையவில்லை! எங்கள் பிற பிரபலங்களின் ஆபாசத்தைப் பார்வையிடவும் ...

மேலும் படிக்க >