டவ்னி அம்பர் யங், தேவன்னி பின், ஷானன் லார்க் & ஆங்கி சாவேஜ் நிர்வாண காட்சி ‘தி ஃபேமிலி’
ஆங்கி சாவேஜ்

டவ்னி அம்பர் யங், தேவன்னி பின், ஷானன் லார்க் & ஆங்கி சாவேஜ் நிர்வாண காட்சி ‘தி ஃபேமிலி’

‘தி ஃபேமிலி’ படத்திலிருந்து புதிய டவ்னி அம்பர் யங், தேவன்னி பின், ஷானன் லார்க் மற்றும் ஆங்கி சாவேஜ் நிர்வாணக் காட்சி உள்ளது, அங்கு ஒரு பையன் மேல் உட்கார்ந்து ஆண்குறியைப் பிடித்துக் கொண்ட ஒரு படத் தொகுப்பில் நிர்வாணமாக பொன்னிற ஆங்கி சாவேஜ் (ஆங்கி ஸ்டீவன்சன்) இருப்பதைக் காணலாம். ஒரு இயக்குனர் ... உடன் பேசும்போது அவள் முழு நிர்வாணமாக நிற்கிறாள்.

மேலும் படிக்க >