‘வெர்சாய்ஸில்’ இருந்து அண்ணா ப்ரூஸ்டர் டாப்லெஸ் காட்சி
அண்ணா ப்ரூஸ்டர்

‘வெர்சாய்ஸில்’ இருந்து அண்ணா ப்ரூஸ்டர் டாப்லெஸ் காட்சி

மோஸ்ட்ரா மூசாவில் மேலும் ஒரு நிர்வாண ஹாட்டியைப் பாருங்கள், இங்கே ‘வெர்சாய்ஸ்’ இன் புதிய அண்ணா ப்ரூஸ்டர் மேலாடை காட்சி, பையன் அவளுக்காகக் காத்திருக்கும் படுக்கைக்கு அருகில் வரும்போது அண்ணா தனது அங்கியை கழற்றுவதைக் காணலாம்! அவள் நல்ல அளவிலான புண்டையை அவள் காட்டினாள், அவள் தோற்றத்தை நான் வணங்குகிறேன்! பிற ... ஐப் பார்வையிடவும்

மேலும் படிக்க >
‘அமைதியான சாட்சியில்’ இருந்து அண்ணா ப்ரூஸ்டர் நிர்வாண காட்சி
அண்ணா ப்ரூஸ்டர்

‘அமைதியான சாட்சியில்’ இருந்து அண்ணா ப்ரூஸ்டர் நிர்வாண காட்சி

‘சைலண்ட் சாட்சி’ படத்திலிருந்து டெய்ஸி ரிட்லியின் நிர்வாண காட்சியைக் காட்டிய பிறகு, அதே திரைப்படத்தின் அண்ணா ப்ரூஸ்டர் நிர்வாணக் காட்சியைக் காணலாம், முழு காட்சியும் ஒத்திருக்கிறது! பரிசோதகர் தனது நிர்வாண இறந்த உடலின் புகைப்படங்களை எடுத்துக்கொண்டிருக்கும்போது, ​​அண்ணா மோர்கு மேசையில் கிடப்பதை நாம் காணலாம், அவளது புண்டையையும் முலைகளையும் நாம் காண்கிறோம்! அண்ணா ...

மேலும் படிக்க >