நடாலி பர்ன் & அன்னா ஷீல்ட்ஸ் ‘தி எக்ஸிகியூஷனர்களிடமிருந்து’ கட்டாய முத்தம்
அண்ணா ஷீல்ட்ஸ்

நடாலி பர்ன் & அன்னா ஷீல்ட்ஸ் ‘தி எக்ஸிகியூஷனர்களிடமிருந்து’ கட்டாய முத்தம்

‘தி எக்ஸிகியூஷனர்களிடமிருந்து’ இன்னும் ஒரு சூடான நடாலி பர்ன் & அன்னா ஷீல்ட்ஸ் கட்டாய காட்சி உள்ளது, அங்கு இந்த கயிறு உள்ளாடையுடன் இருக்கும், அதே நேரத்தில் கொள்ளையர்கள் அவர்களை கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள்! நடாலியும் அண்ணாவும் அதைச் செய்யும்போது முத்தமிட்டு அழுகிறார்கள்! இன்னும் பல கட்டாய ஆபாச மற்றும் ஜெர்க் வருகை! நடாலி பர்ன் & அன்னா ஷீல்ட்ஸ் கட்டாய முத்தம்

மேலும் படிக்க >