மேடலைன் பெட்ச் & ஆஷ்லீ முர்ரே லெஸ்பியன் கிஸ் ‘ரிவர்‌டேல்’
ஆஷ்லே முர்ரே

மேடலைன் பெட்ச் & ஆஷ்லீ முர்ரே லெஸ்பியன் கிஸ் ‘ரிவர்‌டேல்’

‘ரிவர்‌டேலில்’ இருந்து மேடலின் பெட்ச் & ஆஷ்லீ முர்ரே லெஸ்பியன் முத்தம் என்ற இரண்டு ஹாட்டிகளின் காட்சி உள்ளது! ஒரு சிவப்பு ப்ராவில் ஆழமான பிளவுகளைக் காண்பிக்கும் அழகிய ரெட்ஹெட் மேடலின் பெட்ச் மற்றும் கருப்பு மேல் அணிந்த ஆஷ்லீ முர்ரே உள்ளனர். அவர்கள் முதலில் பேசுவதைக் காணலாம், பின்னர் அவர்கள் செல்போன்களைப் பார்க்கிறார்கள், அவர்கள் உருளும் முன் ...

மேலும் படிக்க >