மியாமி கடற்கரையில் ஆஷ்லன் அலெக்ஸாண்ட்ரா நிர்வாண புண்டை
ஆஷ்லன் அலெக்ஸாண்ட்ரா

மியாமி கடற்கரையில் ஆஷ்லன் அலெக்ஸாண்ட்ரா நிர்வாண புண்டை

பிரபல மாடலும் சமூக ஊடக நட்சத்திரமான ஆஷ்லென் அலெக்ஸாண்ட்ரா நிர்வாண புண்டை சமீபத்தில் மியாமி கடற்கரையில் காணப்பட்டது! ஊதா நிற பிகினி அணிந்த தனது பெண் தோழியுடன் ஆஷ்லன் நாள், சூரிய ஒளியில் நீச்சல் மற்றும் நீச்சல் ஆகியவற்றைக் காண முடிந்தது. மாறும் போது இந்த மற்றொரு பெண் வெட்கப்பட்டாள், ஆனால் ஆஷ்லென் தனது நிர்வாணங்கள் ஆன்லைனில் கசிந்த பிறகு மறைக்க எதுவும் இல்லை! அங்கே அவள் அவளைக் காட்டினாள் ...

மேலும் படிக்க >