‘அபாயகரமான உள்ளுணர்வில்’ இருந்து அஷ்லின் கெரெ நிர்வாண மார்பகங்கள்
அஷ்லின் கெரே

‘அபாயகரமான உள்ளுணர்வில்’ இருந்து அஷ்லின் கெரெ நிர்வாண மார்பகங்கள்

‘அபாயகரமான இன்ஸ்டிங்க்ட்’ திரைப்படத்திலிருந்து சூடான அஷ்லின் கெரெ நிர்வாணமாக புதிய காட்சி உள்ளது, அங்கு நீச்சல் குளம் வழியாக கெரெ வெளியே செல்வதை நிர்வாண பையனுடன் பேசுவதைக் காணலாம்! அவள் தன்னுடைய பாரிய மார்பகங்களைக் காட்டுகிறாள், நெருங்கும் போது அவனுடன் முத்தமிடுகிறாள்! சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு இந்த பையன் தன்னைக் கொன்றுவிடுகிறான், ஆஷ்லின் இரத்தக்களரியுடன் மாறுகிறான் ...

மேலும் படிக்க >