‘ஆலிஸ்’ படத்திலிருந்து லூசியானா பிரிட்ஸ் & பார்பரா பாஸ் நிர்வாண காட்சி
பார்பரா பாஸ்

‘ஆலிஸ்’ படத்திலிருந்து லூசியானா பிரிட்ஸ் & பார்பரா பாஸ் நிர்வாண காட்சி

‘ஆலிஸ்’ படத்திலிருந்து புதிய லூசியானா பிரிட்ஸ் & பார்பரா பாஸ் நிர்வாண காட்சியைப் பாருங்கள். இவை இரண்டும் இயற்கையானவை மற்றும் ஒரு பிட் சோகமான புண்டை கொண்டவை, ஆனால் இரவு முழுவதும் உறிஞ்சுவதற்கும், புணர்வதற்கும் போதுமானது! அவர்கள் முதலில் ஆடைகளில் இருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் நிர்வாணமாகச் சென்றார்கள் ...

மேலும் படிக்க >