போஜனா போ க்ர்ஸ்மனோவிக் நிர்வாணமாக நிர்வாணமாக மூடப்பட்டார் - ஏப்ரல் 2017
போ க்ர்ஸ்மானோவிக்

போஜனா போ க்ர்ஸ்மனோவிக் நிர்வாணமாக நிர்வாணமாக மூடப்பட்டார் - ஏப்ரல் 2017

மாக்சிம் இதழுக்காக (ஏப்ரல் 2017) போஜனா க்ர்ஸ்மானோவிக் மூடிய புண்டையுடன் நிர்வாணமாக போஸ் கொடுத்துள்ளார். போ க்ர்ஸ்மானோவிக் ஒரு செர்பிய மாடல், சமீபத்தில் ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் மற்றும் மாக்சிம் படப்பிடிப்புகளில் பங்கேற்றார். வயது - 25

மேலும் படிக்க >