பிரிட்டானி ஃபுர்லன் நிர்வாண புகைப்படங்கள் கசிந்தன
பிரிட்டானி ஃபர்லன்

பிரிட்டானி ஃபுர்லன் நிர்வாண புகைப்படங்கள் கசிந்தன

கசிவு, கசிவு, கசிவு! இன்று எங்களிடம் சிறந்த பிரிட்டானி ஃபுர்லான் நிர்வாண தனியார் புகைப்படங்கள் அவரது ஐக்ளவுடில் இருந்து கசிந்துள்ளன! அழகி அமெரிக்கன் ‘வைன்’ நட்சத்திரம் ஃபர்லன் பல நிர்வாண கண்ணாடி செல்பி மற்றும் அவரது போலி பிளாஸ்டிக் மார்பகங்கள், ஜூசி புண்டை மற்றும் நல்ல கழுதை ஆகியவற்றின் நிர்வாண புகைப்படங்களை எடுத்தார்! சரி, நான் இந்த பெண்ணை விரும்புகிறேன், அவள் வெறும் 32 வயது என்று நம்புகிறீர்களா? ...

மேலும் படிக்க >