‘தலையில் கத்தி’ இருந்து கார்லா எஜெரர் நிர்வாண காட்சி
கார்லா எஜெரர்

‘தலையில் கத்தி’ இருந்து கார்லா எஜெரர் நிர்வாண காட்சி

‘மெஸ்ஸர் இம் கோப்’ படத்திலிருந்து புதிய கார்லா எஜெரர் நிர்வாணக் காட்சி உள்ளது, அங்கு இந்த அசிங்கமான ஜெர்மன் நடிகையை தனது நோயாளியாக இருக்கும் மனிதனின் முன் நர்ஸ் நின்று கொண்டிருப்பதைக் காணலாம். அவள் சீருடையை அவிழ்த்து அவனுக்கு வெள்ளை உள்ளாடைகளைக் காட்டுகிறாள், பின்னர் அவன் காராவை அவளது நிர்வாண மார்பகங்களைக் காட்டும்படி கேட்கிறாள், அவள் செய்கிறாள் ...

மேலும் படிக்க >