வோக் ஆண்டுவிழாவில் சேனல் இமான் நிப் ஸ்லிப்!
சேனல் இமான்

வோக் ஆண்டுவிழாவில் சேனல் இமான் நிப் ஸ்லிப்!

சேனல் இமான் மிகவும் விரும்பப்பட்ட கருப்பு மாதிரிகள் மற்றும் விக்டோரியாவின் சீக்ரெட் ஏஞ்சல் ஆகியவற்றில் இருந்தபோது யு நினைவில் இருக்கிறதா? அந்த நேரங்கள் நீண்ட காலமாகிவிட்டன, இப்போது அவள் கொடுக்கும் அனைத்தும் சில ஊழல்கள்! இன்று நம்மிடம் சேனல் இமான் நிப் ஸ்லிப் சேகரிப்பு மற்றும் அவரது புதிய படங்கள் சமீபத்தில் வோக் பேஷன் ஃபண்ட் ஆண்டுவிழாவில் ... இல் கலந்து கொண்டபோது செய்யப்பட்டவை.

மேலும் படிக்க >