வெள்ளை பிகினியில் சாண்டல் ஜெஃப்ரீஸ் கவர்ச்சி
சாண்டல் ஜெஃப்ரீஸ்

வெள்ளை பிகினியில் சாண்டல் ஜெஃப்ரீஸ் கவர்ச்சி

மார்பளவு சாண்டல் ஜெஃப்ரிஸின் திறமை மட்டுமே அவர் கலிபோர்னியாவைச் சேர்ந்த ஜஸ்டின் பீபரின் முன்னாள் காதலி. வயது: 23. அந்த ஆவியிலேயே பாப்பராசி தனது விடுமுறையில் எடுத்த சில கவர்ச்சியான பிகினி புகைப்படங்களை நாங்கள் சேகரித்தோம், மேலும் மோஸ்ட்ரா மூசாவிலும் அவரது நிர்வாணங்களை வைத்திருக்கிறோம்.

மேலும் படிக்க >