டொனால்ட் டிரம்பை செர் ட்விட்டரில் வேடிக்கை செய்கிறார்
விலை உயர்ந்தது

டொனால்ட் டிரம்பை செர் ட்விட்டரில் வேடிக்கை செய்கிறார்

ட்விட்டரில் டொனால்ட் டிரம்பை கேலி செய்வது செர். மோஸ்ட்ரா மூசாவில் இதைப் பற்றி இங்கே படிக்கவும். செர் ஃபக் * இங் ஹிலாரியஸ்!

மேலும் படிக்க >