இணையத்தில் கிறிஸ்டா பி. ஆலன் தனியார் நிர்வாண படங்கள்!
கிறிஸ்டா பி. ஆலன்

இணையத்தில் கிறிஸ்டா பி. ஆலன் தனியார் நிர்வாண படங்கள்!

ஓ ஹேக்கர்கள் மீண்டும் உங்களுக்கு நன்றி! கசிந்த பிரபல உள்ளடக்கத்தின் வரிசையில் எங்களுக்கு மேலும் ஒரு புதிய பாதிக்கப்பட்டவர் இருக்கிறார்! இன்று நாம் பேசுவது இளம் பிரபல அமெரிக்க நடிகை கிறிஸ்டா பி. ஆலன் (வயது 25), ஜெனிபர் கார்னரின் இளைய பதிப்பை 13 கோயிங் 30 இல் விளையாடுவதில் பிரபலமானவர், கோஸ்ட்ஸ் ஆஃப் கேர்ள் பிரண்ட்ஸ் பாஸ்ட் மற்றும் அவர் சிறந்தவராக இருந்த பல பாத்திரங்களைப் பற்றி! ஆனால் யார் ...

மேலும் படிக்க >