மைக்கோனோஸில் ஆங்கில நட்சத்திரம் எல்லி ஹெமிங்ஸ் நிர்வாண மார்பகங்கள்
எல்லி ஹெமிங்ஸ்

மைக்கோனோஸில் ஆங்கில நட்சத்திரம் எல்லி ஹெமிங்ஸ் நிர்வாண மார்பகங்கள்

ஆங்கில சமூக ஊடக நட்சத்திரம் எல்லி ஹெமிங்ஸ் நிர்வாண மார்பகங்கள் இங்கே! கிரேக்கத்தின் மைக்கோனோஸ் தீவில் எல்லி மேலாடை காணப்பட்டார். அவள் முதலில் தன் கைகளால் கைகளை மூடிக்கொண்டிருந்தாள், ஆனால் பின்னர் யாரும் பார்க்கவில்லை என்று அவள் நினைத்தாள், அவள் அவற்றை உலகுக்குக் காட்டினாள்! சரி எல்லி ஹெமிங்ஸ், நீங்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும், பாப்பராசி எப்போதும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் மற்றும் ...

மேலும் படிக்க >