எல்மா பஜார் நிர்வாண புண்டை - குடித்துவிட்டு ஓப்ஸி!
ஆப்பிள் சந்தை

எல்மா பஜார் நிர்வாண புண்டை - குடித்துவிட்டு ஓப்ஸி!

முதலில், எல்மா பஜார் நிர்வாண புண்டையை நான் சமீபத்தில் பார்த்த சிறந்த புண்டைகளில் ஒன்றாகக் காண்பிக்கிறேன்! குடிபோதையில் புண்டை சுவைப்பது எப்படி? வீணான எல்மாவுக்கு உதவ முயன்ற இந்த மனிதரை நாம் கேட்க வேண்டும், ஆனால் அவர் பாப்பராசி தனது ப்ராவின் படங்களை எடுத்தார், எந்த உள்ளாடைகளும் இல்லை! எல்மா பஜார் ...

மேலும் படிக்க >