செலின் ஆண்ட்ரியாவின் எமிலி பேயட் டாப்லெஸ்
எமிலி பேயட்

செலின் ஆண்ட்ரியாவின் எமிலி பேயட் டாப்லெஸ்

கேம்பைன் ‘இன்சொலண்ட் அழகு’ க்காக செலின் ஆண்ட்ரியா எழுதிய எமிலி பேயட்டின் இந்த படங்களை பாருங்கள். இந்த சிறிய மெல்லிய பிரஞ்சு மாடல் அழகாகவும் அழகாகவும் இருக்கிறது, ஆனால் இயற்கையான பெரிய புண்டையுடன் லிண்ட்சே பெலாஸ் நிர்வாணமாக இல்லை! எமிலி பேயட் தனது புண்டையையும் பெரிய முலைகளையும் அவளது அளவிற்குக் காட்டினாள், ஆனால் அது சரியில்லை, உன்னால் இன்னும் அதிகமாக நக்க வேண்டும்! மகிழுங்கள் ...

மேலும் படிக்க >