பியோனா பால்கினர் நிர்வாண மார்பகங்கள் இபிசாவில் காணப்படுகின்றன!
பியோனா பால்கினர்

பியோனா பால்கினர் நிர்வாண மார்பகங்கள் இபிசாவில் காணப்படுகின்றன!

டிவி ஹோஸ்டும் ஆஸ்திரேலிய ‘மிகப்பெரிய தோல்வியுற்ற’ நட்சத்திரமான பியோனா பால்கினர் நிர்வாண மார்பகங்களும் இபிசாவில் காணப்படுகின்றன! இந்த டாப் பிளஸ் சைஸ் மாடலும் டிவி ஹோஸ்டும் அவள் மேலாடையின்றி இருக்கும்போது எப்படி இருக்கிறாள் என்று பாருங்கள்! பியோனா ஒரு 35 வயது பரத்தையர், கவனத்துக்காகவும் புகழுக்காகவும் பசியுடன் இருக்கிறார், எனவே அவர் தனது கொழுப்பு சோகமான புண்டையை ... இல் காட்ட முடிவு செய்தார்.

மேலும் படிக்க >