கடற்கரையில் மேடலின் வால் பெய்ஜ்னர் டாப்லெஸ்
மேடலின் வால் பெய்ஜ்னர்

கடற்கரையில் மேடலின் வால் பெய்ஜ்னர் டாப்லெஸ்

மேடலின் வால் பெய்ஜ்னர் தனது பிகினி உடலைக் காட்டி, புதிய வொண்டர் வுமன் திரைப்படத்தில் தனது நட்சத்திரமாக்க உதவியது. ஸ்பெயினின் மார்பெல்லாவில் உள்ள ஒரு கடற்கரை கிளப்பில் கணவர் டேனியலுடன் அவர் பூல்சைடு ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தார், அங்கு ஜூலை 2017 இல் பூல் மூலம் மேடலின் வால் பெய்னர் மேலாடை இல்லாமல் இருப்பதைக் காணலாம்.

மேலும் படிக்க >