நிக்கோல் ராட்ஜில் கசிந்த நிர்வாணங்கள் - போனர் எச்சரிக்கை!
நிக்கோல் ராட்ஸில்

நிக்கோல் ராட்ஜில் கசிந்த நிர்வாணங்கள் - போனர் எச்சரிக்கை!

அது ஒரு கசிவு! நிக்கோல் ராட்ஜீவில் ஒரு வரிசையில் ஹேக்கர்களால் பாதிக்கப்பட்டவர், அவரது செல்போன் ஹேக் செய்யப்பட்டது, இப்போது உங்கள் ஹூஜ் புண்டை உங்கள் காக்ஸுக்கு இங்கே உள்ளது! அவர் ஒரு அமெரிக்க நடிகை மற்றும் எழுத்தாளர், ‘405 இன் மேற்கு’ பெயர் பெற்றவர். இந்த படங்களைப் பாருங்கள், அதனால் நான் என்ன பேசுகிறேன் என்று பார்ப்பீர்கள்! அவள் ...

மேலும் படிக்க >