‘அமினில்’ இருந்து நிஸ்மியா நிர்வாண காட்சி
நிஸ்மியா

‘அமினில்’ இருந்து நிஸ்மியா நிர்வாண காட்சி

ஹே எல்லோரும், எங்களிடம் இன்னும் ஒரு போலி நிர்வாண நடிகை இருக்கிறார், ‘அமின்’ இன் நிஸ்மியா நிர்வாண காட்சி, அங்கு அவர் போலி மார்பகங்கள் மற்றும் அருவருப்பான முகத்துடன் ஒரு விபச்சாரியாக நடிக்கிறார்! அவள் சட்டையை கழற்றி, அவள் மீது அவ்வளவு ஆர்வம் காட்டாத ஒரு மனிதனை கவனித்துக் கொள்ள முயற்சிக்கிறாள்! பின்னர் அவர் கடினமாக இருக்கிறார், இறுதியில் அவளைப் பிடித்தார்! ...

மேலும் படிக்க >